SOLFACH Travel Poster

£16.99£49.99

Solfach Posteri Teithio

Mae Solfach ger Tyddewi yn Sir Benfro, Cymru yn lle prydferth, gyda stryd fawr liwgar, fywiog a harbwr hyfryd.

Perfect as a gift for you, your family or friends as a reminder of a special place or a great holiday spent in Wales. Our Welsh posters will look great on any wall, in any room of the house!

MULTIBUY SPECIAL OFFER : - Buy 2 or More 40x50cm posters and save 25% (£6) off each poster

Share
Clear

Solfach Posteri Teithio

Mae Solfach ger Tyddewi yn Sir Benfro, Cymru yn lle prydferth, gyda stryd fawr liwgar, fywiog a harbwr hyfryd, rhwng dau gwm, dyffrynnoedd dŵr tawdd a gafodd eu creu yn ystod yr oes iâ ddiwethaf. Ar un ochr i’r dyffryn mae Solfach, gyda llwybr ar hyd wal harbwr – perffaith ar gyfer crancio neu neidio i ffwrdd ar lanw uchel. Mae yna glwb hwylio bach a chaffi, gyda regata hwylio rheolaidd, caiacio, neidio wal harbwr a nofio – er gwiriwch y llanw. Ar lanw isel, mae’r dŵr yn tueddu i sychu’n llwyr ar wahân i nant sy’n rhedeg i lawr canol yr harbwr.

Ar ochr arall y dyffryn, y gallwch chi ei groesi wrth bont fach yng nghefn y prif faes parcio (neu gerdded ar ei draws ar lanw isel) mae yna rai odynau calch i’w harchwilio a mynd am dro o amgylch y Gribin. Pentir creigiog yw’r Gribin sy’n gwarchod y fynedfa i Harbwr Solva, gan roi golygfeydd ysblennydd ar hyd yr arfordir ac ar draws Bae St Bride’s, ac ar lanw isel gallwch gerdded o gwmpas i draeth cerrig mân delfrydol.

Mae’r poster hwn o Solfach yn anrheg berffaith i unrhyw un sy’n caru’r Solfach, Sir Benfro ac arfordir prydferth Cymru.

  • Ar gael mewn fframiau a heb eu fframio (Dim ond y poster)
  • Posteri Bach, Canolig a Mawr ar gael
  • Print Matt o ansawdd uchel
  • Posteri / Printiau wedi’u dosbarthu mewn tiwb trwy’r Post Brenhinol

Welsh Posters Solfach Posteri Teithio

Ail-fyw a choleddu eich atgofion gwyliau o arfordir anhygoel Cymru, traethau euraidd heb eu difetha a cherdded llwybrau’r arfordir gyda’r darn hyfryd hwn o gelf. Mae casgliad Welshposters.com o brintiau a phosteri glan môr modern o bob rhan o Gymru yn tynnu ysbrydoliaeth o bosteri teithio a rheilffordd clasurol y 1930au, gan ddistyllu hanfod y lle, atgof perffaith o wyliau, amseroedd arbennig neu eich hoff le.

Fabulous, absolutely love the poster, it arrived quickly and was well packaged!

All Posters are now shipped UNBRANDED

Welsh Posters branding at the bottom is only shown on the website, not on the poster.

Looking for this poster in Welsh?

We are working on selling all of our posters in Welsh.

In the meantime, if you'd like this poster in Welsh, either email us or place your order for the English one and in the order form in the notes section add : Welsh Language.

Please note these initially custom orders will take up to 5 working days extra delivery time. We will email you with a mockup / proof  of the Welsh design so you can see how it looks.

Framed Posters

Sadly, we are out of stock of ALL our inhouse frames - due to ongoing building work, we unfortunately will not have space to store our frames so for the foreseeable future we are selling our posters as just that - posters. We can recommend framers and online frame suppliers if you would like any recommendations.

WeightN/A
DimensionsN/A